Ви працюєте, а вам не виплатили чи затримують заробітну плату: як отримати гроші

Ви працюєте, а вам не виплатили чи затримують заробітну плату: як отримати гроші


Оплата праці працівників здійснюється першочергово

Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Таким чином, не погашаючи заборгованість по заробітній платі, Ваш роботодавець тим самим порушує конституційні права на своєчасну оплату праці.

Неправильно діяти, коли працівники або терпляче чекаючи зарплату, позичаючи гроші, беручі кредити або обурюються, але не наважуються нікуди скаржитися, боячись «зіпсувати відносини» з роботодавцем. Ваш роботодавець вже порушив Закон, тому, він повинен нести відповідальність, що не виплачує Вам вчасно заробітну плату.

Відповідно до вимог ст. 97 КЗпП, роботодавець (роботодавець – фізична особа) не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються роботодавцем після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Норми ст. 24 Закону України «Про оплату праці» (редакція від 27.04.2024) передбачають, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Таким чином, все, що порушує норми Закону підлягає поновленню прав працівника. Оплата праці повинна здійснюватися в першочерговому порядку, систематично. Це стосується не лише підприємств, організацій, а й ФОП, де працюють люди.

Що робити, якщо вам затримали зарплату

Звернення до поліції

Отже, якщо Вам затримали зарплату більш як за один місяць, звертатися до органів поліції з заявою внести відомості в ЄРДР щодо безпідставно не виплаченої заробітної плати, на підставі ч. 1 ст.175 КК України.

Цією статтею передбачено, що безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, – карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч.1 ст.55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Якщо у Вас є інформація, яку Ви можете зазначити в заяві, можете вказати, чому Вашим роботодавцем невчасно здійснювалась оплата зарплати, яка виникла заборгованість, з якого часу.

Відповідно до ч.3 ст.93 КПК, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Таким чином, Ви маєте також право витребувати та додавати докази у Вашій справі.

До власної заяви можете надати копію наказу про Ваше прийняття на роботу, копію особової картки працівника, виписку по рахунку заборгованість із виплати заробітної плати (можете взяти в бухгалтерії). Якщо є можливість, можете надати копію Статуту підприємства, в якому передбачені головні обов’язки керівника підприємства, копію відповідно до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, інші документи, які вважаєте за потрібне.

Зверення до суду

В межах кримінального провадження Ви можете заявляти клопотання щодо цивільного позову у справі як потерпілого, а саме: матеріальних збитків, які Ви зазнали, і які виразились у систематичній невиплаті заробітної плати, та моральній шкоді, оскільки при цьому порушувався звичайний ритм життя Вас та родини. Якщо у Вас виникли проблеми зі здоров’ям, позичанням грошей, конфлікти у родині зазначте про це, надайте підтверджуючи документи до поліції.

Окрім звернення до поліції, Ви можете самостійно подати цивільний позов до роботодавця щодо невиплати заробітної плати до місцевого суду.

П. 2 ч. 1 ст. 221 КЗпП України передбачено, що трудові спори розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами. Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Від Вашого роботодавця Ви можете вимагати не тільки не виплачену заробітну плату, але й середній заробіток за весь час затримки заробітної плати, моральну шкоду, спричинену невиплатою заробітної плати.

До позовної заяви можете надати наказ про Ваш прийом на роботу, довідку з роботи щодо середньої заробітної плати, розрахункові листки, інші документи.

Якщо у Вас виникли борги, як наслідок того, що Ви не отримали гроші вчасно, вкажіть це в позовній заяві. Додайте копії (за наявності) кредитних договорів, можете вказати, що у Вас з’явилася заборгованість по оплаті комунальних послуг. Можете надати відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-5, ОК-7.

У п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 24 грудня 1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», зазначено, що задовольняючи вимоги про оплату праці, суди повинні в усіх випадках відповідно до ст. 217 Цивільного процесуального кодексу зазначати в рішенні про негайне його виконання в частині стягнення заробітної плати не більше ніж за один місяць, а суди касаційної і наглядної інстанцій – не залишати без реагування виявлені при розгляді справ даної категорії факти порушення судами першої інстанції вимог цього закону.

Таким чином, рішення суду, яке набуло законної сили захистить Ваші трудові права.

Джерело